Protest Adar Angau Llanbedr 2014

Credwn yn y llwybr di-drais

Ymgyrchoedd

Mudiad sy’n ymgyrchu dros heddwch a dulliau di-drais o ddatrys gwrthdaro yw Cymdeithas y Cymod ar draws y byd.

Ydych chi’n bryderus hefyd am y duedd ddiweddar i Gymru gael ei militareiddio’n fwyfwy?

Newyddion Diweddaraf

Datganiad am Affghanistan

“Mae’r drychineb bresennol yn Affghanistan yn ganlyniad ymyrraeth filwrol ugain mlynedd sydd wedi methu. Mae’r cyfrifoldeb ar lywodraethau UDA, gwledydd Prydain a gwledydd eraill NATO am fynd i ryfel nad oedd modd ei ennill. Dechrau’r...

Darllen Mwy

Ymaelodi

logo Cymdeithas y Cymod Gwreiddiol

Ymunwch â ni!

Gallwch ymuno drwy danysgrifio arlein â thaliad PayPal, neu drwy’r post gyda siec.