Protest Adar Angau Llanbedr 2014

Credwn yn y llwybr di-drais

Ymgyrchoedd

Mudiad sy’n ymgyrchu dros heddwch a dulliau di-drais o ddatrys gwrthdaro yw Cymdeithas y Cymod ar draws y byd.

Ydych chi’n bryderus hefyd am y duedd ddiweddar i Gymru gael ei militareiddio’n fwyfwy?

Newyddion Diweddaraf

Datganiad ar wersyll “annerbyniol” Penalun

Yn dilyn sefydlu gwersyll ymgeisiwyr lloches Penalun a’r hyn a ddatgelwyd yn ddiweddar yn amdano, mae Cymdeithas y Cymod yn condemnio gweithredoedd y Swyddfa Gartref wrth iddi ddarparu llety a chyfleusterau craidd annigonol i’r rheiny...

Darllen Mwy

Ymaelodi

logo Cymdeithas y Cymod Gwreiddiol

Ymunwch â ni!

Gallwch ymuno drwy danysgrifio arlein â thaliad PayPal, neu drwy’r post gyda siec.