Protest Adar Angau Llanbedr 2014

Credwn yn y llwybr di-drais

Ymgyrchoedd

Mudiad sy’n ymgyrchu dros heddwch a dulliau di-drais o ddatrys gwrthdaro yw Cymdeithas y Cymod ar draws y byd.

Ydych chi’n bryderus hefyd am y duedd ddiweddar i Gymru gael ei militareiddio’n fwyfwy?

Newyddion Diweddaraf

Gwennoliaid Epynt

Mae’n anodd credu bod bron i flwyddyn ers y Cofio; cofio am y troad allan o Fynydd Epynt yn 1940  a’r chwalfa a ddadleolodd 54 o aelwydydd. Fe ddiflannodd blwyddyn dan ein trwynau a honno’n...

Darllen Mwy

Ymaelodi

logo Cymdeithas y Cymod Gwreiddiol

Ymunwch â ni!

Gallwch ymuno drwy danysgrifio arlein â thaliad PayPal, neu drwy’r post gyda siec.