Cymru yn erbyn y Wal

Ddydd Gwener, 4 Mehefin 2004, codwyd ffens a giât rheoli gan ymgyrchwyr heddwch o Cymru yn erbyn y Wal o flaen y Babell Heddwch ar faes Eisteddfod yr Urdd. Stopiwyd ymwelwyr a gofynwyd iddynt ai Palestiniaid oedden nhw. Roedd y theatr stryd yma’n rhan o brotest rhyngwladol yn erbyn adeiladu Wal Apartheid Israel.

Roedd y protest wedi cael cryn sylw ymlaen llaw, fel y gweler mewn erthygl a ymddangosodd yn y Western Mail ddydd Iau, 3 Mehefin.

I ddyfynnu Rhys Richardson, myfyriwr o Lanilltud Faerdref a oedd yn ymweld â’r Eisteddfod: “Mae sylwadau hynod nawddoglyd Glyn Davies AC yn y Western Mail yr wythnos yma wedi fy gwylltio i. Mae gan bobl ifanc lawer o ddiddordeb mewn materion cyfoes byd-eang, ac maen nhw’n gallu mynegi eu safbwynt eu hunain.”

Roedd y protest am dynnu sylw at y ffordd mae’r wal yn gwahanu pobl Palestinaidd o’u caeau, o’u perthnasau, o’u hysgolion ac ysbytai.

Prin y gall Cathy Madge, myfyrwraig lefel A o’r Canolbarth, gredu y bydd y wal yn ffurfio’r “carchar mwyaf ar y ddaear a fydd yn gartref i 1.5 miliwn o bobl. Mae protestiadau tebyg yn cael eu cynnal ym Mhalestina, Israel a led-led y byd. Dw i’n credu bod rhaid i ni addysgu pobl am beth sy’n mynd ymlaen.”