Awyrennau di-beilot Aberporth

Nodiadau’r anerchiad a draddodwyd gan Guto Prys ap Gwynfor yng ngwasanaeth Cymdeithas y Cymod tu allan i ganolfan awyrennau di-beilot Parc Aberporth, Mehefin 26ain, 2010.

Bellach mae’r wladwriaeth Brydeinig yn mynnu ein bod yn dathlu Mehefin 26ain (eleni) a’r Sadyrnau sy’n cyfateb iddo mewn blynyddoedd eraill yn Ddydd y Lluoedd Arfog. Beth all pwrpas y dydd yma fod?

Dechreuodd y dathlu y llynedd; y prif ysgogydd y pryd hynny oedd Gordon Brown; yr oedd ganddo broblemau:

  • Rhyfel amhoblogaidd yn Affganistan.
  • Fel Albanwr, ei awydd i hybu Prydeindod.
  • Hybu recriwtioi’r lluoedd arfog. Er mwyn gwneud hynny rhaid poblogeiddio’r lluoedd drwy eu mawrygu a’u rhamanteiddio; ffyrdd effeithiol i wneud hynny yw cael parti a dathliad. Mae Sul y Cofio ym mis Tachwedd yn canolbwyntio gormod ar farwolaeth a dioddefaint, rhaid cael rhywbeth bywiocach.

Yn fwy cyffredinol y mae’n rhan o’r mawrygu Imperialaeth sy’n digwydd, yn arbennig felly yn Lloegr lle mae ymdrechion i sicrhau bod ‘bendithion’ Imperialaeth yn cael eu dysgu yn yr ysgolion, ac offeryn pennaf Imperialaeth yw militariaeth.

Imperialaeth y Gorllewin, yn y gorffennol a’r presennol, sy’n achosi’r problemau yn y Dwyrain Canol (fel yn Affrica a mannau eraill). Yn hanesyddol creadigaethau Prydain yw Affganistan, Pacistan ac Irac; gwladwriaethau a grëwyd er budd Prydain nôl ddechrau’r ganrif ddiwethaf. Unedau artiffisial gyda’i ffiniau yn rhannu cenhedloedd ac yn gorfodi gwahanol genhedloedd i rannu’r un wladwriaeth. Er enghraifft, cenedl y Pashtun sy’n croesi’r ffin o Affganistan a Pacistan. Dymuniad llawer o’r Taliban yw cael gwladwriaeth Pashtunistan!

Pam yma yn Aberporth? Buom fel Cymdeithas y Cymod ar Fynydd Epynt ar yr adeg yma o’r flwyddyn mewn ymdrech i dynnu sylw at y modd y mae Cymru’n cael ei difa gan y militareiddio sy’n digwydd. Mae yna bellach, yn anffodus, gyswllt rhwng y ddau le. Y datblygiad sydd ar waith yw’r ‘drones’ bondigrybwyll – arfau sy’n cael eu datblygu yma yn Aberporth, a’u harbrofi rhwng y lle hwn a Mynydd Epynt.

Mae technoleg rhyfel yn newid yn glou dychrynllyd, gyda’r cwmnïoedd mawrion yn gwneud eu ffortiwn, a hynny mewn adeg o doriadau ariannol. Y datblygiad diweddaraf yw’r awyrennau di-beilot (y drones) sy’n cael eu defnyddio i ladd pobl ar hyn o bryd yn Affganistan a Pacistan. Mae’r UDA wedi cynyddu’r defnydd o’r drones: 2004 – 1; 2005 – 2; 2006 – 1; 2007 – 3; 2008 – 17; 2009 – 47; 2010 – 36. Cyfanswm lladdedigion – 1,366, gyda’r mwyafrif yn Waziristan. Y ffaith trist yw mai Obama sydd wedi bod yn gyfrifol am y cynnydd hwn.

Hyd yn hyn mae Prydain yn defnyddio’r “Reaper” a brynwyd oddi wrth yr UDA i gyflawni ei rhan hi yn y lladd. Er y cyfrinachedd o gylch hyn fe ganfuwyd y gwirionedd o’r hyn sy’n digwydd gan Chris Cole o Gymdeithas y Cymod yn Lloegr yn gynt eleni:

Guardian Chwefror 7 2010

British forces are relying increasingly on unmanned drones to attack targets in Afghanistan, mirroring controversial tactics used by the US.

New Ministry of Defence figures show the RAF has fired 84 missiles from Reaper drones since they were first deployed there in June 2008, with more than 20 being fired over the past two months… …

Chris Cole, director of the interfaith peace campaign Fellowship of Reconciliation, who used freedom of information legislation to shed light on the Reapers, said: “Drones are the latest in a long line of new weapons used in the mistaken belief that they will provide a clean and tidy solution to a conflict – time and again history has proved that this is a myth.”

He added: “We have a number of serious concerns not least because there is a picture beginning to emerge of high civilian casualties. In addition, the use of armed drones to target specific individuals could amount to summary or arbitrary execution.”

Nawr mae Prydain wrthi’n datblygu ‘drones’ ei hunan, ac mae ganddi raglen gwerth £899 miliwn. Cwmni preifat Thales UK sydd a’r prif ran yn y gwaith hwn ac yma yn Aberporth y mae’r arbrofi’n digwydd, fel y dywed ei gwefan:

Watchkeeper Tactical UAV System, United Kingdom

In July 2004, the UK Ministry of Defence announced that Thales UK had been selected as the preferred bidder for the Watchkeeper tactical unmanned air vehicle (TUAV) system… …

Major flight trials of the Watchkeeper were completed in June 2009, allowing for further ground system and flight tests in the UK. These flight tests moved to Parc Aberporth in West Wales in late 2009. The Watchkeeper system will enter service in the British armed forces Royal Artillery in 2011.

Cwmni arall sy’n cydweithio â Thales yw QinetiQ; cwmni preifat sy’n datblygu arfau rhyfel – nodedig am ei cysylltiad â cluster bombs. Dyma a ddywed gwefan y cwmni hwnnw:

28 May 09     QinetiQ readies Aberporth UAV centre for Watchkeeper

Watchkeeper trials scheduled to commence in the Autumn

A key milestone in the £899m MOD project to develop the Watchkeeper Unmanned Air System has been reached on schedule. QinetiQ, working closely with other stakeholders, has delivered the necessary infrastructure and facilities at ParcAberporth, Ceredigion, South Wales, as part of its ongoing £5m support contract – which means the Watchkeeper trials programme can commence here in the Autumn.

Thales, the Watchkeeper prime contractor, is now clear to migrate the trials programme to the UK by October 2009. Initial live flying elements of the operator training are expected to commence in March 2010 contributing to systems acceptance and deployment in October 2010.

Meddai’r cwmni hwn ar wefan arall:

We operate the West Wales UAV Centre, a dedicated UK facility which is the only airspace in Europe where a variety of unmanned aerial vehicles (UAV) can be tested and flown. With other industry partners QinetiQ is providing expert support and facilities to the UK Ministry of Defence to complete the acceptance trials for its Watchkeeper UAV system.

Sylwch, dyma’r unig le yn Ewrop sy’n caniatáu i hyn i ddigwydd.

Er mwyn gallu gweithredu’r Cymod y mae Iesu’n ei gyflawni; sef y cymod rhyngom ni â Duw a rhyngom â’n gilydd, mae’n rhaid gwrthwynebu pob peth sy’n rhannu a difa, pob peth sy’n creu casineb, gelyniaeth a dialedd. Yng nghyswllt Aberporth a Dydd y Lluoedd Arfog mae’n rhaid gwrthwynebu pob ymdrech i wneud rhyfel a gormes yn fwy effeithiol, a gwrthwynebu pob ymdrech i barchuso a rhamanteiddio hynny.