Gwenoliaid Epynt

Mae’r cerflunydd lleol, Tanwen Wilkinson, wedi creu nifer cyfyngedig o wenoliaid cain i goffau cymuned Epynt, 80 o flynyddoedd wedi iddi gael ei diwreiddio gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.
 
Yr ysbrydoliaeth yw cerdd Waldo, ‘Daw’r Wennol yn ôl i’w nyth’, a’r adar felly yn symbol o’r gobaith y daw cymuned yn ôl i Epynt ryw ddydd.
Addurn cain i’ch tŷ neu anrheg unigryw ac ystyrlon.
Y prisiau fydd:
  • Gwennol yn sefyll ar stand allan o ddraenen wen (heb eiriau) – £35  plus £13 postio a phecynnu = £48
  • Gwennol yn hedfan gyda dolen heb eiriau – £24 plus £11  postio a phecynnu  = £35
  • Gwennol yn hedfan gyda dolen gyda geiriau –  £35 plus £11 postio a phecynnu = £46

Mae disgwyl y byddant yn barod yng ngwanwyn 2021.

Gallwch wneud blaen-archeb trwy yrru ebost gyda’r teitl ‘Gwenoliaid Epynt’ at trysorydd.cymdeithasycymod@gmail.com