Cysylltu

Cysylltu

Os hoffech chi wybod mwy am y Gymdeithas neu eisiau cysylltu am unrhyw reswm, anfonwch e-bost at: 

cymdeithasycymod@gmail.com

Neu gallwch gysylltu â:

Cydlynydd Jane Harries

07720 087132  neu  01656 768910

jane.heddwch3@gmail.com

42 St Patrick’s Drive
Pen-y-Bont ar Ogwr
CF31 1RP 

Ysgrifennydd, Awel Irene

07867 790971  neu  01766 772788

awel.heddwch@gmail.com

Gorwel
10 Garreg Frech
Llanfrothen
Gwynedd
LL48 6 BZ

Ymgyrchu

Mae aelodau Cymdeithas y Cymod yn weithgar yn y meysydd canlynol:

  • Dad-filitareiddio tir ac awyr Cymru
  • Atal recriwtio pobl ifanc dan 18 blwydd oed I’r lluoedd arfog
  • Ymgyrchu dros ddileu arfau niwclear
  • Sefydlu Asiantaeth i arall-gyfeirio’r diwydiant arfau yng Nghymru a chanolbwyntio ar ddatblygu diwydiannau sydd yn gwella’r amgylchfyd a lles pobl
  • Hyrwyddo addysg heddwch

Os hoffech ymuno ag un o’r ymgyrchoedd hyn, cysylltwch â cymdeithasycymod@gmail.com i fynegi diddordeb.

Ymuno

I ymuno â Chymdeithas y Cymod, medrwch danysgrifio arlein neu trwy llenwi ffurflen ymaelodi a’i hanfon at:

Eleri Davies 
Yr Ysgrifennydd Aelodaeth
99 Balwins Lane
Croxley Green
Rickmansworth
Herts
WD3 3LT

eleridavies99@hotmail.com

Mae tâl aelodaeth am flwyddyn yn £20 i deulu, a £15 i unigolyn. Ni chodir tâl ar ieuenctid o dan 25 mlwydd oed, a nid oes rhaid wrth dâl aelodaeth o gwbl os oes gennych anawsterau ariannol.