Cadeiryddion newydd yn cael eu hethol i Gymdeithas y Cymod

Rhun Wmffre Dafydd sydd wedi ei ethol yn gadeirydd newydd Cymdeithas y Cymod, gyda Laura Karadog yn is-gadeirydd.

Wrth olynu Mererid Hopwood, Rhun Dafydd fydd cadeirydd ieuengaf erioed y Gymdeithas, ac mae am weld y Gymdeithas yn cynyddu proffil heddychiaeth yng Nghymru, yn enwedig ymysg y to ifanc. Yn wreiddiol o Fro Morgannwg, mae Rhun wedi bod yn rhan o bwyllgor gwaith y Gymdeithas ers sawl blwyddyn yn arwain ar yr ochr cyfathrebu a chyhoeddusrwydd.

Yn ôl y gŵr chwech ar hugain mlwydd oed, fe dyfodd ei ymwybyddiaeth am heddychiaeth wrth ymwneud â’r Urdd yn ifanc, ac mae’n grediniol taw trwy addysg mae modd creu cymdeithas sy’n credu yn y ffordd ddi-drais. Mae bellach yn byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio i gwmni cyfathrebu.

Cafodd Rhun a Laura eu hethol yn ystod cyfarfod rhithiol blynyddol y Gymdeithas ar Ddydd Sadwrn y 9fed o Ionawr ac mae’n edrych ymlaen at ddechrau ar ei gyfnod fel cadeirydd, fel mae’n ymhelaethu:

“Mae’n gyfnod hynod o gyffrous i’r Gymdeithas gydag ymwybyddiaeth o heddychiaeth yn cynyddu ymysg dinasyddion Cymru a thu hwnt. Rwyf yn edrych ymlaen at gyd-weithio gyda Laura a gweddill y pwyllgor gwaith i greu gweledigaeth a chyfnod newydd i’r Cymod.”

Ychwanega Rhun

“Er ei fod yn gyfnod heriol yn gymdeithasol a gwleidyddol ar hyn o bryd, mae’n gyfle euraidd i’r gymdeithas weithredu a gwneud gwahaniaeth yng Nghymru. Rydym fel cenedl gyda hanes o genhadu dros heddwch, ac rwyf am weld Cymdeithas y Cymod yn parhau i arwain ar heddychiaeth trwy fod yn fudiad sy’n agored a pherthnasol i bawb yng Nghymru”

Mae’n flwyddyn i edrych ymlaen wrth i gytundeb gwahardd arfau niwclear ddod i rym ar Ionawr 22, a fydd yn sail i weledigaeth newydd. Yn y gorffennol mae Rhun wedi cymryd diddordeb mewn agweddau o ‘r gwaith, megis dad-filitareiddio ein hysgolion, a bydd y mudiad yn parhau i ymgyrchu a gweithredu mewn sawl maes gwahanol yn 2021.

Dyma Laura Karadog sydd bellach wedi ymgartrefu yn Mhontyberem ac yn edrych ymlaen ei rôl fel is-gadeirydd.

“Mae hi’n fraint cael ymuno â chriw mor ymroddedig i weithio dros heddwch. Mewn byd sydd yn gallu teimlo gymaint allan o’n rheolaeth, mae Cymdeithas y Cymod yn cynnig ffyrdd adeiladol, a chadarnhaol, i unigolion wneud gwahaniaeth, ac rwy’n edrych ymlaen at gael y cyfle i gyfrannu at hynny.”