Annog Aelodau Seneddol i atal gwerthu arfau i Saudi Arabia

Rydym yn annog ein haelodau i gysylltu gyda’u haelodau seneddol i bwyso ar lywodraeth Brydain i ddilyn yn ôl traed UDA a gwahardd gwerthiant arfau i Saudi Arabia.

Mae Saudi Arabia wedi cefnogi’r rhyfel yn yr Yemen ers 2015 ac wedi cyfrannu a dwysau’r gyflafan gyda 80% o’r boblogaeth bellach yn dioddef o ddiffyg bwyd. Mae mwy na 20,000 o ymosodiadau ar sifiliaid gan awyrennau SA wedi eu cofnodi gan fudiadau annibynnol ers y cyfnod hynny.

Rydym fel cymdeithas heddwch yn galw ar ein haelodau i gysylltu gyda’u haelodau seneddol lleol i annog iddynt wrthwynebu gwerthiant arfau i Saudi Arabia.  UDA a Phrydain yw dau o brif allforion arfau ac awyrennau i Saudi Arabia. Mae’n fater sy’n berthnasol i ni yng Nghymru hefyd, gan fod peilotiaid Saudi Arabia hefyd wedi cael eu hyfforddi yn y Fali ym Môn yn y gorffennol, sy’n amlygu rôl Cymru yn y gyflafan.

Dyma Gwyn Williams o weithgor ymgyrchoedd y Gymdeithas yn esbonio:

“Calonogol iawn oedd clywed ymrwymiad yr Arlywydd Biden i atal cefnogaeth yr UDA i’r gwrthdaro a gwahardd allforio rhai arfau a hefyd caniatáu mwy o gymorth dyngarol i bobl yr Yemen.”

Ychwanegodd:

“Er hyn mae Prydain yn gwrthod dilyn ei esiampl ac rydym yn apelio ar aelodau seneddol San Steffan i wrthdroi’r penderfyniad yma a phwyso ar y Llywodraeth i gefnogi ymgais dyngarol yn yr Yemen.”

Dyfarnodd yr Uchel Lys yn 2019 fod gwerthu’r arfau yma i SA yn anghyfreithiol. Mae’r dyfarniad wedi ei wrthod bellach (yn 2020) gan y llywodraeth sy’n dadlau yn groes i bob tystiolaeth nad ydynt yn cael eu defnyddio i dorri hawliau dynol.

Os hoffwch helpu ac ysgrifennu llythyr i’ch aelod seneddol lleol, mae croeso i chi ddefnyddio templed isod:

Yemen
Yemen English

.

.