Siop Cymdeithas y Cymod

I archebu anfonwch lythyr gyda siec at: Cymdeithas y Cymod, d/o 42 St Patrick’s Drive, Pen-y-Bont ar Ogwr, CF31 1RP.

Mae’r prisiau yn cynnwys postio o fewn y DU.

Am adnoddau trafod ac addysg rhad ac am ddim, dilynwch y linc yma.

bathodyn Cymdeithas y Cymod (bathodyn metel bychan)£2.50
sticer car Dilynwch ffordd tangnefedd£1
tei Cymdeithas y Cymod£3
pabi gwyn gyda’r gair HEDD£1;
pecyn o 25: £15;
pecyn o 100: £50
llyfr Dilyn Ffordd Tangnefedd: Canmlwyddiant Cymdeithas y Cymod 1914-2014£15
Llawlyfr Hyfforddi Didreisedd i Gymru a gynhyrchwyd gan Gynefin y Werin.£19
llyfryn Y Groesffordd: Llythyr at Eglwysi Cymru gan Guto Prys ap Gwynfor£4
Llyfr Henry Richard – Apostle of Peace and Welsh Patriot gan Gwyn Griffiths£15
llyfryn The Life and Work of Henry Richard gan D. Ben Rees£3.50
llyfryn George M.Ll.Davies: Pererin Heddwch gan Gwynfor Evans£4
llyfryn Y Dewis gan Yr Athro Glyn O. Phillips£2
llyfryn Caneuon Heddwch£3
CD Gwybodaeth Amgen: O Fethlehem i Fangor gan Mohamed Najem a Waseem Qassis o Fethlehem a Gwilym Morus a Luke Evans o Fangor£5
taflen aelodaethAM DDIM

Gallwch hefyd lawrlwytho rhai o’n cyhoeddiadau neu eu cael nhw wedi’u hargraffu yn ein ‘siop’ ar lulu.com.